מהו ה PIC-ME?

הPIC-ME  הוא ראיון הערכה עצמית של תפקודים ניהוליים לילדים בגילאי 5-10.
הריאיון מלווה בתמונות המתבססות על השתתפות בעיסוקים בחיי היום יום.
דרך הראיון נחשפת נקודת מבטו של הילד לגבי אתגרים ועוצמות בתפקודו.
המידע העולה מהריאיון מהווה בסיס לבניית תוכנית התערבות בשותפות עם הילד.

סולמות האבחון על פי Brown

(א) Activation- יכולות ארגון, ניהול זמנים, קביעת סדר עדיפויות והתחלת משימות.
(ב) Focus- שמירה על מיקוד לאורך זמן ויכולת מעבר בין משימות.
(ג) Effort- ויסות ושימור מאמץ ומהירות.
(ד) Emotion- התמודדות עם תסכול וויסות רגשי.
(ה) Memory- שימוש בזיכרון עבודה ושליפת מידע.
(ו) Action- ויסות התנהגות בזמן ביצוע מטלה.

מהם המדדים הפסיכומטריים של האבחון?

בתהליך פיתוח הכלי נחקרו מדדיו הפסיכומטריים.
נמצא כי לכלי מהימנות פנימית גבוהה alpha cronbach.914, מתאם גבוה של דיווח הורים עם ה BRIEF (r=.874, p=0.01), דיווח הורים מבחין בין ילדים עם וללא ADHD (p<.000).
ילדים עם ADHD מסוגלים לזהות 8 פריטים בממוצע אותם הם רוצים לשנות כבסיס לקביעת מטרות משותפות.
לאחר טיפול Cog-Fun, התערבות קוגניטיבית לפיתוח תפקודים ניהוליים, נמצא שיפור משמעותי בסולם המטרות שהציב הילד.
(אמסילי–יחבס,2014; ברמי, 2014; דקל , 2014; ויצמן-דיל, 2014 ; חורי, 2014 ; כהן, 2014).

האבחון במחקרים

1. אמסילי-יחבס, א. (2014). בניית תוקף תוכן ובדיקת מהימנות של אבחון ה- Pictorial Interview of Children's Meta-cognition & Executive functions (PIC-ME) בקרב ילדים עם וללא Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). עבודת גמר לתואר מוסמך, בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים.
2. ברמי ג. (2014). רגישות ה- Pictorial Interview of Children's Meta-cognition & Executive functions (PIC-ME) לשינויים בדיווח של ילדים עם Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) והוריהם לאחר השתתפות בתוכנית התערבות קוגניטיבית תפקודית בריפוי בעיסוק (Cog-Fun).
3. דקל, ס. (2014) בחינת תוקף מבנה של אבחון ה- Pictorial Interview of Children's Meta-cognition & Executive functions (PIC-ME) באמצעות בדיקת ההבדלים בין ילדים עם וללא Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), בהתייחס לקשיים בתפקודים ניהוליים. עבודת גמר לתואר מוסמך, בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים.
4. ויצמו-דיל ז. (2014) בחינת תוקף מבנה של אבחון ה- Pictorial Interview of Children's Meta-cognition & Executive functions (PIC-ME) באמצעות בדיקת הבדלי גיל ומגדר בהתייחס לקשיים בתפקודים ניהוליים ולמודעות הילד, בקרב ילדים עם וללא Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). עבודת גמר לתואר מוסמך, בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים.